APP
牛摩网商城

汇款转账

汇款转账


       户名:张瑞元


       开户行:中国建设银行深圳市海月支行


       帐号:6217 0072 0002 4286 166


       联系电话:136 3265 6206(曹老师)


       线下转帐尽量在柜台办理,一定在备注里填写收货人姓名。(如转帐后48小时订单还是未付款状态,请与牛摩网联系)